VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE AREALER

Græsslåning af små og store arealer.

Omlægning af græsarealer, herunder planering, reparation af græsplæner og gødskning af græsplæner.

Tilbyder alle former for beskæring og fældning af små og store træer, samt træ-flisning.

Klipning og nedskæring af hække.